Co to jest weksel przy pożyczce prywatnej

Szukasz prywatnego inwestora? Nie wiesz jak spisać umowę pożyczki z osoba prywatną? Zasięgnij opinii forumowiczów
Router
Posty: 2
Rejestracja: 04 gru 2017, 17:37

Co to jest weksel przy pożyczce prywatnej

Post autor: Router » 04 gru 2017, 17:39

znalazłem osobę, która chce mi pożyczyć pieniadze na spłatę zobowiązań. Ta osoba chce zebym podpisal tez wesksel inblanco jako zabezpieczenie. Coś tam czytałem, ale czy to jest bezpieczne? Doradzcie mi, pozyczy on mi 20 k złotych i bardzo potrzebuje tych pieniedzy

Bankowiec
Moderator
Posty: 179
Rejestracja: 19 lis 2017, 19:46

Re: Co to jest weksel przy pożyczce prywatnej

Post autor: Bankowiec » 09 gru 2017, 11:40

Weksel in blanco to weksel celowo nieuzupełniony w chwili wystawienia, a więc taki, który nie został wypełniony całkowicie lub nie posiada niektórych cech, jakie prawo wekslowe wymaga dla ważności weksla. Tym brakującym elementem, który najczęściej jest nieokreślony w chwili wystawienia weksla jest suma wekslowa. Zobowiązanie z weksla in blanco jest związane z dodatkową umową między wystawcą weksla a remitentem. Jest to tzw. porozumienie lub deklaracja wekslowa, gdzie strony uzgadniają w jaki sposób i przy zajściu jakich okoliczności weksel in blanco powinien być uzupełniony o brakujące elementy w momencie emisji weksla (przy czym musi to być dokładne i stanowcze określenie).

Wystawca weksla in blanco i każdoczesny jego posiadacz ponoszą ryzyko, że remitent uzupełni ten weksel niezgodnie z zawartą umową i puści go w obieg. Chroniąc dobrą wiarę osoby trzeciej, która tak uzupełniony weksel posiada, ustawa stanowi, że dłużnik wekslowy nie może zasłaniać się zarzutem, że weksel wypełniony został niezgodnie z zawartym porozumieniem, chyba że posiadacz weksla nabył go w złej wierze albo przy nabyciu dopuścił się rażącego niedbalstwa. Wypełnienie weksla niezgodnie z deklaracją wekslową nie anuluje odpowiedzialności wekslowej, a jedynie powoduje jej ograniczenie do granic wyznaczonych porozumieniem.

Z chwilą uzupełnienia weksla in blanco w sposób zgodny z zawartym porozumieniem staje się on wekslem zwykłym[10]. Aby dokument mógł być uznany za weksel in blanco, musi spełniać dwa warunki:

1. na dokumencie tym musi być umieszczony podpis któregokolwiek z dłużników wekslowych (wystawcy, akceptanta, poręczyciela), złożony w zamiarze zobowiązania się wekslowo;
2. niezupełność treści weksla nie może być niezamierzona (w przeciwnym wypadku jest to weksel nieważny).

Weksle in blanco są szczególnie popularne w obrocie bankowym, w którym stosowane są jako jedna z form zabezpieczenia kredytu.
Według definicji z wikipedii
Coś tam czytałem, ale czy to jest bezpieczne?
Bezpieczne pod warunkiem, że taki weksel zostanie właściwie sporządzony. Radziłbym się w tej kwestii skontaktować ze specjalistą przed złożeniem jakiegokolwiek podpisu na takim dokumencie.

Fiesch
Moderator
Posty: 507
Rejestracja: 17 lis 2017, 17:52

Re: Co to jest weksel przy pożyczce prywatnej

Post autor: Fiesch » 11 gru 2017, 18:53

I na pewno nie podpisuj weksla inblanco, bo taki weksel w rękach osoby prywatnej jest zabójczy. Taka osoba może wpisać sobie np 200 tysięcy, albo i więcej. Weksli inblanco nie podpisuj

Bolek
Posty: 4
Rejestracja: 19 gru 2017, 10:43

Re: Co to jest weksel przy pożyczce prywatnej

Post autor: Bolek » 19 gru 2017, 23:42

Weksel to zobowiązanie się do zapłaty, praktycznie bezwarunkowe. W sporze sądowym, 90% weksli, tak jak zostały podpisane, są egzekowawne... niebezpieczny dokument

Mateuszek
Posty: 3
Rejestracja: 19 gru 2017, 10:49

Re: Co to jest weksel przy pożyczce prywatnej

Post autor: Mateuszek » 21 gru 2017, 18:20

Nie podpisuj weksla!!! Zwykła umowa wystarczy i tak jak pisali wyżej, lepiej idź do notariusza, który umowę normalnie skonstruuje !!!

Road66
Posty: 7
Rejestracja: 19 gru 2017, 13:22

Re: Co to jest weksel przy pożyczce prywatnej

Post autor: Road66 » 12 sty 2018, 23:13

a da się jakoś weksel unieważnić ??

ODPOWIEDZ